Καλωσορίσατε!

Η Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία ξεκίνησε το 2005 ως κατάλογος φιλοσοφικών βιβλίων για χρήση των φοιτητών.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Γιάννη Τζαβάρα:
Εγχειρίδιο φιλοσοφίας, Γ΄ έκδοση, "Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός", Αθήνα 2006, σελ. 269-318.

Στη συνέχεια η Βιβλιογραφία δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, το αρχείο Excel μετετράπη σε Word, το ένα αρχείο έγινε δύο και αργότερα τέσσερα, προστέθηκαν Ελληνόγλωσσες Βιβλιογραφίες-Εργογραφίες φιλοσόφων και τελικά ... μετακόμισε στη διεύθυνση:
http://www.philosophicalbibliography.com


Για να δείτε την Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία
πατήστε εδώ.